Norway / Norge

Informasjon

Ditt digitale visittkort.

Blipcard er en portugisisk hostingtjeneste for visittkort lagret i elektronisk format med interaktive funksjoner og standardisert enhetskompatibilitet.

Kjære bruker, vi gjør noen juridiske revisjoner og oppdateringer til ToS (tjenestevilkår) for Blipcard® og Cartão de Negócio®-tjenester. For øyeblikket blir hver abonnementsforespørsel evaluert individuelt og vil kun bli vurdert når du blir bedt om det via e-post.

Vi beklager, du må bruke engelskspråklige i meldingen vår fordi vi ikke har norsk innfødte ansatte på det tidspunktet. Jubel.

Beboere i Norge (ikke-EU-brukere).

Tjenesten vår er basert i Lisboa, Portugal, og fullstendig underlagt de offisielle reglene for EURid, er den tilgjengelig i to versjoner for våre brukere. En for innbyggere eller borgere i Den europeiske union (blipcard.eu) og en annen universell versjon for brukere utenfor EU som er bosatt utenfor EUs territorium (blipcard.net).


Information

Dear user, we are making some legal revisions and updates to the ToS (terms of service) of Blipcard® and Cartão de Negócio® services. At this time, every subscription request is evaluated individually and will only be considered when requested by email.

Residents in Norway (non-EU users).

Our service is based in Lisbon, Portugal and, fully governed by the official rules of EURid, it is available in two versions for our users. One for residents or citizens of the European Union (blipcard.eu) and another universal version for non-EU users residing outside EU territory (blipcard.net).


You can contact us, at any time, through the email addresses: support@blipcard.net or info@pulsaris.pt.

* Blipcard® and Cartão de Negócio® are solutions provided by pulsaris.

The ideal solution for professional and business activities.